საკონტაქტო ინფორმაცია

მამა თომა

მობილური: +1 647-868-0089
ელ-ფოსტა: mamao.thoma@torontomrevli.ca
Skype: mamao.thoma