ჩვენი მისამართი


ივერიის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ეკლესია


მისამართი:

10 Howarth Ave, Toronto, ON, Canada

მთავარი გადაკვეთა: 
Victoria Park Ave და Lawrence Ave.W. 


ელოქტრონული ფოსტა: 
georgian.church@torontomrevli.ca


10 Howarth Ave