ჩვენი მისამართიივერიის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ეკლესია კუკსტაუნში.


მისამართი: 21 Church Street, Cookstown, ON, L0L 1L0

21 Church St

ივერიის ღვთისმშობლის ხატის სახელობის ეკლესია ტორონტოში.


მისამართი: 10 Howarth Ave, Toronto, ON, Canada

მთავარი გადაკვეთა: 
Victoria Park Ave და Lawrence Ave.W. 10 Howarth Ave


ელოქტრონული ფოსტა: 
georgian.church@torontomrevli.ca