ეკლესიის ფონდირთულია იმ განწყობის გადმოცემა, რომელიც თან მოაქვთ ეკლესიაში იმედჩასახულ ქართველებს. აქ ხშირად ნახავთ პირდაპირ საამქროდან ან მშენებლობიდან სამუშაო ფორმაში მოსულ ადამიანებს, რომელთაც ერთი სურვილი აერთიანებთ - შეინარჩუნონ და გააძლიერონ ქართული ეკლესია. ბედნიერად ვგრძნობთ თავს, როცა შემოწირულობებით შეგვიძლია დავფაროთ მიმდინარე ხარჯები. თუმცა, ხშირად ვართ ისეთ მდგომარეობაშიც, როცა ქირის და სხვა გადასახადების დასაფარავად განვადებას ვთხოულობთ. ჯერ-ჯერობით კანადის ქართულ სათვისტომოში არ არიან მატერიალურად უზრუნველყოფილი ადამიანები, რომელთა ქველმოქმედება სტაბილურობას შემატებდა ჩვენს საქმიანობას.

ვრწმუნდებით, რომ ქართული ეკლესიის გაძლიერება საქართველოს ფარგლებს გარეთ ჩვენი ერის ერთიანობის შენარჩეუნების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობაა.

იმისათვის რომ ქართველ მართლმადიდებელ საზოგადოებას კანადაში გააჩნდეს საკუთარი ეკლესია, გახსნილია ბანკის ანგარიში რისი მეშვეობითაც მსურველთ შეუძლიათ წვლილი შეიტანონ ეკლესიის აღმშენებლობაში.


იმ პირებს რომელთაც სურთ შემოწირულობების გაღება ივერიის ღვთისმშობლის ხატის ეკლესიის სამშენებლო ფონდში, შეუძლიათ გამოიყენონ ერთ-ერთი ქვემოთ მოყვანილი გადარიცხვის ხერხი:1. PayPal -ით შესაწირი: შეწირული თანხა გადაირიცხება ივერიის ღვთისმშობლის ხატის ეკლესიის მშენებლობის ანგარიშზე. 

შესაძლებლობა გაქვთ რომ გადარიცხოთ ნებისმიერი საკრედიტო ბარათით ან PayPal-ის ანგარიშით. 

დააჭირეთ ქვემოთმოცემულ ღილაკს Donate 


 

და შემდეგ საიტზე დააჭირეთ  Continue თუ გსურთ საკრედიტო ბარათით გადახდა.

2. საბანკო გადარიცხვა: შეწირული თანხა ასევე გადაირიცხება ივერიის ღვთისმშობლის ხატის ეკლესიის მშენებლობის ანგარიშზე. 

ბანკიდან გადასრიცხად უნდა წარადგინოთ შემდეგი საბანკო რეკვიზიტები:

The Iveron Icon of the Mother of God
TD Canada Trust
Savings Account
Institution # 004
Transit # 18002
Account # 5227299

დეპოზიტის გაკეთება შესაძლებელია ნებისმიერი ბანკის საკუთარი ანგარიშიდან, ეკლესიის ანგარიშზე თანხის გადარიცხვით. ხოლო მათ ვისაც არ გააჩნიათ ბანკში ანგარიში, პირადად უნდა მიბრძანდნენ TD Canada Trust (TD ბანკი) ნებისმიერ ბრანჩში და მომსახურე პერსონალს წარუდგინოს ზემოთხსენებული მონაცემები.