როგორ უნდა ვთქვათ აღსარება 10 მცნების მიხედვით.

მამა იოანე კრესტიანკინი


თარგმნეს მართა კასრაძემ და მანანა ჭირაქაძემ

„აღსარების აგების გამოცდილება“, თბილისი, 2001 წ.