7 იანვარი 2015 წ. გილოცავთ ქრისტეს შობის ბრწყინვალე დღესასწაულს !

posted Jan 17, 2015, 9:46 AM by Mamao Thoma   [ updated Jan 17, 2015, 10:19 AM ]
გილოცავთ ქრისტეს შობის ბრწყინვალე დღესასწაულს !დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა, ქვეყანასა ზედა მშვიდობა და კაცთა შორის სათნოება !შობამან შენმან ქრისტე ღმერთო, აღმოუბრწყინვა სოფელსა ნათელი მეცნიერებისა, რამეთუ, რომელნი ვარსკულავსა მსახურებენ, ვარსკულავისაგან ისწავეს თაყუანის-ცემაჲ შენი, მზეო სიმართლისაო, რომელი აღმობრწყინდი მაღლით აღმოსავალად, უფალო დიდება შენდა.


საშობაო ეპისტოლე 2015 წ.


Comments