17 იანვარი 2016წ. 
საახალწლო ნაძვისხე ტორონტოში


საახალწლო ნაძვისხე ტორონტოში



საახალწლო ნაძვისხე ტორონტოში 2016წ. C0006


საახალწლო ნაძვისხე ტორონტოში 2016წ. C0007


საახალწლო ნაძვისხე ტორონტოში 2016წ. C0008



საახალწლო ნაძვისხე ტორონტოში 2016წ. C0011


საახალწლო ნაძვისხე ტორონტორში 2016წ. C0012


საახალწლო ნაძვისხე ტორონტოში 2016წ. C0013